• Sembol CCOLA.IS
  • Son Fiyat TRY 829,00
  • Değişim 0,42%
TR | EN

Finansal Veriler ve Sunumlar

Finansal Veriler ve Sunumlar
Yıl
Finansal Tablolar Finansal Sonuçlarla İlgili Bilgi Notu Sunum Transkript Faaliyet Raporları
1. Çeyrek İndir İndir İndir İndir İndir

Özet Finansallar (Konsolide - milyon TL)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023*
Konsolide Satış Hacmi (mn UC) 1.058 1.131 1.152 1.189 1.238 1.315 1.207 1.184 1.376 1.577 1.535
Türkiye Satış Hacmi (mn UC) 574 578 593 601 621 651 554 512 581 597 567
Uluslararası Satış Hacmi (mn UC) 484 553 559 588 617 665 654 672 795 979 968
Satışlar 5.186 5.985 6.724 7.050 8.521 10.623 12.008 14.391 21.930 93.190 101.042
Esas Faaliyet Karı 594 629 632 641 874 1.255 1.517 2.143 3.434 11.474 14.475
Esas Faaliyet Kar Marjı 11,5% 10,5% 9,4% 9,1% 10,3% 11,8% 12,6% 14,9% 15,7% 12,3% 14,3%
FAVÖK 892 962 1.051 1.093 1.379 1.871 2.279 3.137 4.666 15.941 18.127
FAVÖK Marjı 17,2% 16,1% 15,6% 15,5% 16,2% 17,6% 19,0% 21,8% 21,3% 17,1% 17,9%
Net Kar 247 315 117 -28 238 327 966 1.233 2.271 13.877 20.580
Net Kar Marjı 4,8% 5,3% 1,7% -0,4% 2,8% 3,1% 8,0% 8,6% 10,4% 14,9% 20,4%
Hisse Başına Kar (100 Adet Hisse için)** 1,0 1,2 0,5 -0,1 0,9 1,3 3,8 4,9 8,9 54,6 81,0
Toplam Özsermaye 2.871 3.373 4.142 4.997 5.440 6.451 7.369 8.737 14.970 47.150 44.955
Toplam Varlıklar 7.006 7.202 8.946 10.456 13.394 14.020 15.9560 19.147 33.262 107.259 110.158
Net Borç 1.607 1.884 2.372 2.293 2.257 2.793 2.559 1.476 5.176 10.010 14.909
Satış Hacmi Konsolide bazda orta tek haneli satış hacmi büyümesi;
Hem Türkiye’de hem de Uluslararası operasyonlarda orta tek haneli büyüme
Net Satış Geliri Düşük 40’lı yüzdelerde kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesi
Faiz Vergi Öncesi Kar (FVÖK) Marjı/Operasyonel Kar: 2023 yılına paralel FVÖK marjı

Dipnot: Geleceğe dönük değerlendirmeler organik bazda ve TMS 29'un (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) uygulanmasından kaynaklanabilecek potansiyel etkiler dikkate alınmadan verilmiştir.
Yıldan yıla değişimler, enflasyon muhasebesi uygulanmayan 2023 finansallarına dayanmaktadır ve TMS 29 uyarınca değişebilir.

PDF İndir