• Sembol CCOLA.IS
 • Son Fiyat TRY 806,00
 • Değişim 0,31%
TR | EN

Bizden Haberler

Bizden Haberler
Rekabet Kurulu Kararı - Müşteri Bilgilendirme (02.09.2021)

Rekabet Kurulu Kararı - Müşteri Bilgilendirme (02.09.2021)

21.05.2024

Sayın Müşterimiz,

Sizlere, CCI olarak Rekabet Kurulu’na sunmuş olduğumuz ve Rekabet Kurulunca 02.09.2021 tarihinde kabul edilen taahhütlerimiz ve bu taahhütlerin ticari ilişkimize getirdiği yeniliklere ilişkin bilgilendirmeleri internet sitemiz üzerinden de sunmak isteriz. 

Tek Satıcılığa İlişkin Kurallar:

CCI olarak, ürün gamımızın tamamı için tek satıcılık yükümlülüğü (münhasırlık) olmaksızın çalışma esasını taahhüt etmiş olduğumuzu ve tüm ticari ilişkilerimizi bu doğrultuda düzenleyecek olduğumuzu bildirmek isteriz1

Buna göre, satış noktanızda Şirketimizin rakibi olan ürünlerin satılması hususunda tamamen serbest olduğunuzu vurgulamak isteriz. Bu durum, Şirketimiz ile gazsız ürünler için tek satıcılık için yapılmış sözleşmeniz bulunsa dahi geçerlidir2.

Sözleşmeler: 

Müşterilerimizle sözleşme ile çalışılması halinde, bu sözleşmeler “Kolalı Ürünler” – “Diğer Gazlı Ürünler” ve “Gazsız Ürünler” için olmak üzere 3 ayrı sözleşme olarak düzenlenecek ve ilgili sözleşmelerde de, yapılacak tüm indirimler, tavizler ayrı ayrı aşağıda yer verilen kategoriler kırılımında ve birbirleri arasında geçiş yapılmayacak şekilde belirlenecektir. 

Kolalı Ürünler Diğer Gazlı Ürünler Gazsız Ürünler
 • Aromalı Gazoz
 • Sade Gazoz
 • Meyve Suyu & Soğuk Çay
 • Enerji İçeceği
 • Su & Soda
 • Sporcu İçeceği

Sözleşmeler süreli yahut miktarlı olarak düzenlenebilecek ve miktarlı olarak düzenlenen sözleşmelerde de miktarlar birbirleri arasında geçiş olmaksızın yukarıda yer verilen her bir alt kategori özelinde ayrı ayrı belirlenecektir3.  

Süreli sözleşmelerimiz en fazla 2 yıl için imzalanabilecek, miktarlı sözleşmelerde de sözleşmenin yürürlük süresinin 2 yılı aşması durumunda tarafınıza herhangi bir cezai şart uygulanmaksızın yapılmış olan yatırımın kıstelyevm usulü ile iadesi sonrasında sözleşmeden çıkış hakkı tanınacaktır. Tarafınızca bu çıkış hakkının kullanılması durumunda kıstelyevm hesabına tabi tutularak geri ödemeye konu olacak yatırım kalemleri sözleşmede açıkça belirtilecektir.

Bununla birlikte, 200 (ikiyüz) veya daha fazla şubesi bulunan ve/veya pre-mix/post-mix ekipman yatırımı gerektiren yerinde tüketim kanalı müşterileri ile taleplerinin bulunması halinde iki yıllık sözleşme süresi tarafların yazılı mutabakatına istinaden 1 (bir) yıl süreyle uzatılacak şekilde (en fazla üç yıl için) düzenlenebilecektir.

Şirketimizle imzalamış olduğunuz sözleşmenin bir örneği tarafınıza verilecektir. 

Promosyonlar & İndirimler: 

Sizlere sunulacak olan nakit ödemeler, fatura altı iskonto, ciro primi, %100 iskontolu ürün ve mal fazlası şeklindeki miktar indirimleri ile tüm bedelsiz ürünlerden oluşan promosyonlarımız, bundan böyle;

 • Kolalı Gazlı Ürünler
 • Aromalı Gazoz Ürünleri
 • Sade Gazoz Ürünleri
 • Buzlu Çay ve Meyve Suyu
 • Su ve Soda
 • Enerji İçeceği
 • Sporcu İçeceği

kategorileri için ayrı ayrı belirlenecektir. Satış temsilcilerimiz aracılığı ile yahut sipariş sistemlerimiz üzerinden yapılacak promosyon bilgilendirmeleri bu kurala uygun olacaktır4

Soğutucu Kuralı:

Geleneksel kanal ve yerinde tüketim kanalındaki satış noktalarında, istisna halleri hariç olmak üzere soğutucularımızın görünür kısmının %25’lik kullanım alanı rakip ürünlerin konumlandırılması için kullanılabilecektir.

Ancak; satış noktanızda tüketicinin doğrudan erişebileceği şekilde kendinize ait olan ve alkolsüz içecek satışı için kullanmakta olduğunuz soğutucunuz olması halinde soğutucularımızı münhasır kullandırtma ve rakip ürünlere açmama hakkımız saklıdır.

Bununla birlikte; alkolsüz içecekler için kullanılmakta olan tüketicinin doğrudan erişebileceği kendinize ait içecek soğutucunuz bulunmuyor; ancak şirketimizin rakibi konumundaki firmalara ait soğutucular satış noktanızda bulunuyor ise, soğutucularımızın rakip ürünlere açılabilecek olan %25’lik alanında soğutucusu bulunan firmaların ürünlerine yer verilemeyecektir.

Ayran, süt, alkol, yoğurt, peynir gibi şirketimizin rakibi olmayan ürünler ile pazar payı %50’nin üzerinde olan ve o kategorideki ürünlerimizin iki katı pazar payına sahip olan ürünler, şirketimize ait soğutucunun rakip ürünlerin kullanımına ayrılmış olan %25’lik kısmına giremeyecektir. 

Soğutucularımızın rakip ürünlere açılabilecek olan %25’lik alanı, satış ekiplerimiz tarafından belirlenerek size gösterilecek ve gösterilmiş olan bu alanın haricinde olan ya da %25’lik kullanım oranını aşan kullanımlar uygunsuz olarak kabul edilecektir. 

Yukarıda belirtilmiş olan kurallar haricinde rakip ürünlerin kullanımına ayrılacak olan %25’lik alanda hangi rakip ürünlerin konumlandırılabileceği hususunda yukarıda belirtilmiş olan kurallar haricinde şirketimiz tarafından herhangi bir surette yönlendirmede bulunulmayacaktır. 

Söz konusu soğutucu kuralı hakkında hem tüketicileri hem de siz satış noktalarını bilgilendirmek amacı ile soğutucularımız üzerine bilgilendirici etiketler yapıştırılacak olup bu etiketlerin sökülmemesi, zarara uğratılmaması gerekmektedir.

Şirketimizin 0850 222 0 224 numaralı Müşteri İletişim Merkezi’ni her zaman arayarak yukarıda yer verilen taahhütlerimiz ile ilgili olarak her türlü soruyu sorabilirsiniz. 

İhaleyle yahut tabi oldukları mevzuat uyarınca alım yapan kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu yararına hizmet gören kuruluşlar (belediyeler, askeriyeler, hastaneler, üniversiteler, polisevleri, cezaevleri vb.) ile bunların iştirakleriyle yapılacak olan sözleşmeler kapsamında gazlı ve gazsız içecekler için iki yıllık münhasırlık uygulanabilecektir.

Bununla birlikte, gazsız ürünlerle sınırlı olmak üzere; bir önceki yılın Nielsen satış değeri verisi esas alınmak üzere, ilgili pazar(lar)da %50’nin üzerinde ve o kategorideki ürünlerimizin en az iki katı pazar payına sahip olan bir başka şirketin mevcut olması halinde, ilgili şirket ve bu şirketin faaliyette bulunduğu ilgili pazar yapılan sözleşmelerde açıkça belirtilecek ve bu şirkete yönelik münhasırlık uygulanabilecektir.

İhaleyle yahut tabi oldukları mevzuat uyarınca alım yapan kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu yararına hizmet gören kuruluşlar (belediyeler, askeriyeler, hastaneler, üniversiteler, polisevleri, cezaevleri vb.) ile bunların iştirakleriyle yapılacak olan sözleşmeler ve dosya kapsamında herhangi bir rekabetçi endişe tespiti bulunmayan modern kanal ile gerçekleştirilen sözleşmeler taahhüt maddesinin istisnasını oluşturacaktır.

3 üncü dipnotta belirtilen istisna kuralı promosyon ve indirimler bakımından da geçerlidir.