Yaklaşımımız

Keşfet

Stratejimiz

Sürdürülebilirlik stratejimiz hissedarlarımız, paydaşlarımız ve şirketimiz için en fazla önem teşkil eden konulara odaklanır. Bu doğrultuda aktif olarak yönettiğimiz altı temel odak alanımız bulunmaktadır.

Connecting Strategy to sustainability

Öncelikli Alanlarımız ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Our Sustainability Focus
Sustainable Development Goals
Sustainability Governance

Sürdürülebilirlik Yönetimi

CCI Yönetim Kurulu bünyesindeki Kurumsal Yönetim Komitesi, sürdürülebilirlik stratejisinin belirlenmesinde ve uygulanmasında en üst derecede sorumluluğa sahiptir. Bu stratejinin uygulama görevi, CEO’muzun başkanlık ettiği CCI İcra Kurulu ve CCI Sürdürülebilirlik Yürütme Komitesine (SYK) aittir. Enerji Yönetimi ve İklim Koruma ile Su Yönetimi ve Çevre çalışma grupları, çalışmalarıyla Sürdürülebilirlik Yürütme Komitesine destek olur. Sürdürülebilirlik hedeflerinin ve performans sonuçlarının açıklanması, raporlanması ve iletişiminden CCI Kurumsal İlişkiler fonksiyonu sorumludur. Grup ve ülke seviyesindeki CCİ fonksiyon yöneticileri SYK tarafından belirlenen sürdürülebilirlik hedeflerini kendi fonksiyonel hedefleriyle birleştirirler. En son olarak tüm çalışanlarımız şirketimizin sürdürülebilirliği iş süreçlerine entegre etmesinde kilit rol oynarlar.

Corporate Governance

Kurumsal Yönetim

Sahip olduğumuz güçlü kurumsal yönetim yapısı, stratejik hedeflerimize ulaşmamızı sağlayan en temel unsurlardan biridir. CCI olarak tüm faaliyetlerimizi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirtilen Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere, mevcut yasalar ve düzenlemeler çerçevesinde yürütürüz. Paydaşlarımızı şeffaf bir şekilde bilgilendirmek için her yıl yayımladığımız Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmasına yönelik bilgiler içermektedir.

Risk Management

Risk Yönetimi

Şirketimizin risk yönetimi ve iç denetimi, şirket üst yönetiminin sorumluluk ve kontrolünde bulunur. Doğrudan CEO ve Risk Komitesine raporlayan Kurumsal Risk Yönetimi (ERM) birimi kolaylaştırıcı rolü oynayarak risk yönetimi alanında teminat sağlar ve danışmanlık hizmeti verir.

Şirketin hedeflerine ulaşması açısından oluşabilecek önemli fırsat ve tehditleri belirler ve bunları şirketin risk iştahına uygun olarak yönetiriz. Bu uygulama sırasında Stratejik İş Planlama süreçlerine entegre edilmiş sistemli ve disiplinli bir yaklaşım kullanırız.

Ethics

İş Etiği

İşimizin temelinde doğruluk ve dürüstlük değerleri yer alır ve tüm faaliyetlerimizi bu değerler doğrultusunda gerçekleştiririz. Kurumsal itibarımız da bizim için doğruluk ve dürüstlük kadar hayati önem taşır; bu nedenle en değerli varlığımız olan Coca-Cola markasının korunmasına azami önem veririz. Bu marka bizim için dürüstlüğe ve güvenilirliğe bağlı saygınlık gibi eşsiz ve çok önemli nitelikleri temsil etmektedir.

CCI Etik Kodu, çalışanlarımızın değerlerimizi yaşatması ve her durumda doğru şeyi yapmaları için rehber görevi görür. Tüm operasyonlarımızda geçerli olan Etik Kodumuzda her çalışandan beklediğimiz davranış biçimi net bir şekilde belirtilmiştir.

Devamını Oku

Coca-Cola ve Kontur Şişe The Coca-Cola Company'nin tescilli markalarıdır. - © 2023.