Sürdürülebilirlik

Ekonomik Kalkınma

Keşfet

Ekonomik Kalkınma

Coca-Cola sistemi bulunduğu her coğrafyada yerel düzeyde faaliyet gösteren küresel bir iş sistemidir.

CCI olarak 10 ülkedeki 25 fabrikamızla şişeleme ve dağıtım faaliyetlerini yürütüyor, doğrudan ve dolaylı olarak olumlu etki yaratıyoruz. Ürünlerimiz mümkün olduğu kadar yerel kaynaklardan elde edilen malzemelerle yerel olarak üretiliyor, sonrasında yerel olarak dağıtılıyor ve satılıyor. Bir şişe Coca-Cola, üretim hattından tüketiciye ulaşana kadar birçok sektör için değer yaratıyor. Tarım, enerji, imalat, lojistik, taşıma, dağıtım, perakende, soğutma, reklam, medya ve ambalajlama gibi pek çok sektör her bir Coca-Cola şişesinin üretiminde rol oynuyor.

Yaptığımız iş, değer zincirimizin tamamında istihdam imkanları yaratıyor. Faaliyet gösterdiğimiz her coğrafyada yerel istihdam sağlayarak, vergilerimizi ödeyerek, tedarikçilerden mal, hizmet ve teçhizat satın alarak ve toplum yararına olan yatırımları destekleyerek toplumların ekonomik kalkınmasına katkıda bulunuyoruz.

Geniş satış ve dağıtım ağımızla yaklaşık 750.000 satış noktasına ulaşıyoruz. Yerel perakendecilere malzeme ve eğitim sağlayarak destek oluyor, işlerini büyütmelerine yardım ediyoruz. Tedarikçilerimize yaptığımız büyük katkılarla onların uluslararası alanda rekabet güçlerini arttırıyoruz.

Sıklıkla Ekonomik Etki Araştırması yaparak faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki dolaylı ekonomik etkimizi ölçüp paylaşıyoruz.

economic impact turkey economic impact pakistan

Coca-Cola ve Kontur Şişe The Coca-Cola Company'nin tescilli markalarıdır. - © 2023.