Sorumluluk sahibi ve sürdürülebilir bir iş modeli yaratmak

Keşfet

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Sürdürülebilirlik işimizin en önemli unsurlarından biri olarak vizyonumuzun temelinde yer alır. Tüm faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik ilkelerine uygun bir şekilde yürütürüz.

Devamını Okuyun

Öncelikli Alanlarımız

Sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında altı
öncelikli alana odaklanıyoruz.

Taahhütlerimiz

Sürdürülebilirlik alanındaki hedefimiz; işimizi büyütürken, çevresel ayak izimizi azaltmak ve tüm paydaşlarımızın gözünde en sorumlu kurumsal vatandaşlardan biri olarak kabul görmektir. Yarınlara daha iyi bir gelecek bırakmayı amaçlıyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bize bu amacımıza ulaşmak için yön gösteriyor.

Raporlama

CCI olarak hem operasyonlarımızın hem de toplumların sürdürülebilirliğinin birbiriyle çok yakından ilişkili olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple ekonomik, sosyal ve çevresel konuları da dikkate alan sorumlu iş stratejileri takip ediyoruz. Şeffaflık ve hesap verebilirliği şirket stratejimizin merkezine koyuyor, toplum ve çevre alanındaki performansımızı kapsamlı bir şekilde paydaşlarımızla paylaşarak onlardan gelen geri bildirimleri destekliyoruz.

Devamını Oku

Sürdürülebilirlik Raporları

Sürdürülebilirlik performansımızı düzenli bir şekilde raporlamaya önem veriyoruz. Sürdürülebilirlik yolculuğumuz hakkında daha fazla bilgi edinmek için sürdürülebilirlik raporlarımızı inceleyin.

Devamını Oku

CDP

CDP şirketlerin ve şehirlerin çevre performansları ile ilgili önemli bilgileri ölçme, açıklama, yönetme ve paylaşmaları için küresel olarak kabul gören bir platform sunan ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur. CCI 2011 yılından beri iklim değişikliği konusundaki performansını, 2014 yılından beri de su yönetimi konusundaki performansını düzenli olarak CDP’ye raporlamaktadır.

Devamını Oku

Sürdürülebilirlik Endeksleri

Doğruluk ve hesap verebilirlik değerlerimizin rehberliğinde işlerimizi azami şeffaflık içinde yürüterek sürdürülebilir iş modelimizi geliştirmek için çalışırız. CCI bu alandaki performansı ile tüm dünyada itibar gören farklı sürdürülebilirlik endekslerinde yer alarak başarısını kanıtlamaktadır.

Devamını Oku

Coca-Cola ve Kontur Şişe The Coca-Cola Company'nin tescilli markalarıdır. - © 2023.