Yatirimci Iliskileri

CCI Finansman Stratejisi ve Risk Yönetimi

Keşfet

CCI Finansman Stratejisi ve Risk Yönetimi

CCI Finansman stratejisi aşağıdaki ilkeler çerçevesinde yeterli, düşük maliyetli ve sürdürülebilir uzun vadeli finansmanın sağlanmasını amaçlamaktadır;

 • Hem uluslararası hem de yerel banka borç piyasalarında ve ayrıca uluslararası borç piyasalarında mevcudiyetin sürdürülmesi,
 • Konsolide borç profilini basitleştirmek için grup borçlanmalarının Coca-Cola İçecek A.Ş. seviyesinde tutulması,
  • Gerektiğinde iştiraklerin çoğuna CCI vasıtasıyla şirket içi kredi sağlanması
  • Ortak kontrol edilen iştirakler veya faaliyet gösterdikleri ülkelerde yerel yönetmeliklere veya vergi kısıtlamalarına tabi iştirakler, CCI garantisi kapsamında gerek yerel ve uluslararası bankalarla ve aynı zamanda çok yönlü kuruluşlarla çalışmaktadır.

En son vade profili için, en son yayımlanan bilgilendirme notuna bakınız.

Finansal Veriler

Eurotahvil prospektüsü:

CCI esasen aşağıdaki risklere maruzdur:

 • Döviz Kuru Riski

  Toplam borcun büyük bir bölümü ve SMM’nin yaklaşık 1/3’ü sağlam paradan oluşmaktadır

  • Kredi portföyü para birimi yapısını çeşitlendirmek için her türlü fırsattan faydalanmak amacıyla piyasa sürekli izlenmektedir
  • Türkiye’de ham maddelerin döviz kuruna tabi bölümünün neredeyse tamamı için döviz kuru hareketlerine karşı finansal koruma uygulanmaktadır.
 • Emtia Fiyat Riski

  Birincil ham maddeler piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle fiyat değişikliklerine maruz kalmaktadır

  CCI ham madde fiyat riskini hem finansal koruma uygulayarak hem de Yönetim Kurulunun onayladığı seviyelerde tedarikçilerle fiyatları sabitleyerek yönetmektedir.

 • Faiz Oranı Riski

  Toplam kredi portföyünün büyük bölümünün sabit faiz oranına sahip olması nedeniyle önemli bir faiz oranı riski bulunmamaktadır

 • Kredi Riski

  CCI kaynaklarını düzenli olarak gözden geçirilen onaylı karşı taraf limitlerini esas alarak tahsis etmektedir.

 • Likidite Riski

  CCI, hem yerel hem de uluslararası bankalarda yaklaşık 1,5 milyar USD ve 0,5 milyar TL düzeyinde bağlayıcı olmayan kredi olanağına sahiptir (Türkiye'deki genel uygulama bu şekildedir)

  CCI faaliyetleri için kabul edilebilir bir likidite seviyesini muhafaza etmek üzere ortalama 200-250 milyon USD fazla nakit tutmaktadır

Coca-Cola ve Kontur Şişe The Coca-Cola Company'nin tescilli markalarıdır. - © 2024.