Sürdürülebilirlik

CDP

Keşfet

CDP

Energy Efficiency and Climate Protection

CDP şirketlerin ve şehirlerin çevre performansları ile ilgili önemli bilgileri ölçme, açıklama, yönetme ve paylaşmaları için tüm dünyada en yaygın olarak kabul gören platformu sunan ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur.

CCI 2011 yılından beri iklim değişikliği konusundaki performansını, 2014 yılından beri de su yönetimi konusundaki performansını düzenli olarak CDP’ye raporlamaktadır.

CCI 2011 yılında CDP’ye üye olarak Türkiye’de yiyecek ve içecek sektöründe fabrika kaynaklı karbon emisyonlarını açıklayan ilk şirket oldu. Aynı yıl CCI CDP’nin Türkiye İklim Değişikliği Raporunda Türkiye’nin ilk beş karbon saydamlık lideri arasında gösterildi.

Takip eden yıllarda CCI, 2012’de CDP tarafından Türkiye’nin en iyi iki karbon performans liderinden birisi olarak, 2013’te ise tekrar Türkiye’nin karbon saydamlık ve performans liderleri arasında gösterildi. CCI 2014 ve 2016 yıllarında CDP tarafından İklim Liderlik Ödülüne layık görüldü.

2014’te CDP Küresel Su Programına katılan CCI Türkiye’den programa katılım için davet edilen ilk şirket oldu.

CDP’ye sunduğumuza raporlarımıza www.cdp.net adresinden ulaşabilirsiniz.

Coca-Cola ve Kontur Şişe The Coca-Cola Company'nin tescilli markalarıdır. - © 2023.