Sürdürülebilirlik

İş Yeri Hakları

Keşfet

İş Yeri Hakları

CCI’da insan hakları kimliğimizin ve yaptığımız işin en temel unsurlarından biridir. Çalışanlarımızla olan ilişkimize değer verir ve her bir çalışanımızın katkısıyla başarıya ulaşırız. Evrensel insan haklarını benimsemiş, açık ve katılımcı çalışma ortamları yaratırız. Her bir çalışanımıza değer verir ve elinden gelenin en iyisini yapması yönünde teşvik ederiz. CCI İş Yeri Hakları Politikası, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Uluslararası Çalışma Örgütü Temel İş İlkeleri ve Hakları Deklarasyonu ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nde belirtilmiş uluslararası insan hakları standartlarını temel alır.

İş Yeri Hakları Politikası Etik Kodu

İş Sağlığı ve Güvenliği

CCI İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası özellikle aşağıdakileri amaçlamaktadır:

Health and Safety
  • En değerli ve önemli kaynağımız olan çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü risk ve kazadan korumak. İş sağlığı ve güvenliğini ilkelerini yaptığımız işin temel unsurlarından biri haline getirmek, bu konuda şirket yöneticilerinin aktif taahhüt ve desteğini almak.
  • Yerel yasal düzenlemelere (asgari standart olarak) uymak ve bu yasal düzenlemelerin gerektirdiğinden daha da yüksek standartlara ulaşmak için sektördeki en iyi uygulamaları benimseyerek şirketimizi hukuksal tehlikelerden korumak.
  • Diğer tüm kaynak ve varlıkları iş kaynaklı risk ve kazalardan korumak.

Tedarikçi Kılavuz İlkeleri

Supplier Guiding Principles

Tedarik zincirimizde çocuk işçiliğine, zorla çalıştırılmaya, emek suistimaline ve ayrımcılığa kesinlikle izin vermeyiz. Ayrıca tedarikçilerimizden kendi çalışanlarının ilgili kanunlar ve yönetmelikler dahilinde örgütlenme özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi yapma haklarına tamamen saygı göstermesini bekleriz. Bu kapsamda hazırlanan CCI Tedarikçi Klavuz İlkeleri tedarikçilerimizin uymasını beklediğimiz asgari koşulları belirler. Her tedarikçinin bu ilkelerle ilgili denetimden geçmesi ve ilkelere uyması zorunludur.

Devamını Oku

Coca-Cola ve Kontur Şişe The Coca-Cola Company'nin tescilli markalarıdır. - © 2019.