Kariyer

Tek Takım

Keşfet

Neden CCI?

CCI’ın işe alım yaklaşımı aşağıdaki amaçlara odaklanır:

Faaliyet gösterdiğimiz çeşitlilik gösteren pazarlara uygun yüksek performanslı ve yetenekli çalışanlardan oluşan bir işgücü oluşturmak ve korumak.

Organizasyonel liderlik ve çalışanlarımızla ilgili vizyonumuz doğrultusundaki hedeflerimizi gerçekleştirmeyi sağlayan kapsayıcı bir şirket kültürü oluşturmak.

Yetenek havuzumuzu genişletmek için faaliyet gösterdiğimiz coğrafyaların toplumlarıyla birlikte çalışmak.

CCI’ın her zaman en iyi iş yeri olması için çalışma ortamımızı sürekli daha iyi hale getirmek.

İşe Alım

Faaliyet gösterdiğimiz çeşitlilik gösteren pazarlara uygun yüksek performanslı ve yetenekli çalışanlardan oluşan bir işgücü oluşturuyor ve koruyoruz.

İşe Alım Sürecimiz

Hem mevcut ihtiyaçlarımızı karşılamak hem de geleceğe yatırım yapmak için yetenekli ve işini iyi yapan çalışanlar arıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda odak noktamız, hem ilgili pozisyona hem de şirket kültürümüze uygun ve gelecekte liderlik rolü üstlenebilecek potansiyele ve motivasyona sahip adayları işe almaktır.

Yetenek kazandırma sürecimiz beş aşamadan oluşmaktadır.

En İyi Adayların Belirlenmesi

Yetenek kazandırma görevlisi, aday veri tabanını inceleyerek niteliklerinizin söz konusu pozisyonun gereksinimlerine uygun olup olmadığını belirler.

Pozisyonun gerekliliklerini anlama düzeyinizi ve işe uygunluğunuzu belirlemek amacıyla bir telefon/video mülakatı gerçekleştiririz.

Değerlendirme

Belirlenen adayların düşünce biçimi, davranış yapısı ve mesleki ilgi alanlarını belirlemek için İnternet üzerinden bir kişilik değerlendirmesi yaparız.

Mülakat

İnternet üzerinden yapılan değerlendirme testinde başarılı olursanız yetenek kazandırma görevlisi sizi mülakata davet eder.

Mülakatların amacı iş deneyimleriniz ve başarılarınız hakkında bilgi almaktır. Mülakatta yetenekleriniz ve potansiyeliniz hakkında detaylı bilgi almak için yetkinlik bazlı teknikler kullanılır.

Söz konusu pozisyonun düzeyine göre yetenek kazandırma görevlisi, işe alım müdürü, ikinci seviye yönetici ve fonksiyon/departman başındaki kişi sizinle mülakat yapabilir.

Seçme

Mülakatlar tamamlandıktan sonra yetenek kazandırma görevlisi ve işe alım müdürü bu aşamaya kadar başarılı olan adayları karşılaştırarak söz konusu pozisyona en uygun kişiyi seçer.

Referans Kontrolü

Standart operasyonel prosedürlerimiz kapsamında tüm adayların referansları kontrol edilir.

Yetenek kazandırma ekibimiz referans kontrolü için gerekli bilgileri almak amacıyla sizinle temasa geçecektir.

İşe alım sürecinde en son aşamaya gelmiş adaylardan biriyseniz, referans kontrolünüz olumlu sonuçlandıktan sonra tarafınıza bir teklif sunulur.

Size En Uygun Fonksiyon Hangisi?

İnsan Kaynakları

CCI olarak en değerli varlığımız çalışanlarımızdır. CCI'da İK fonksiyonu insan kaynakları strateji, süreç ve uygulamalarını oluşturur, geliştirir ve hayata geçirir; yani tüm istihdam süreçlerinden sorumludur. Bu strateji, süreç ve uygulamaların amacı yüksek performanslı ve çalışanları motive eden bir şirket yapısı oluşturmaktır.

Hemen Başvur
Tedarik Zinciri

CCI’da tüm operasyonel süreçler Tedarik Zinciri fonksiyonu tarafından yönetilir. Tedarik Zinciri ham maddelerin üretime alınmasını sağlar, kalite güvencesi verir, bakım-onarım ve depolama işlerini yürütür ve bu süreçler sonunda ürünleri pazara ulaştırır.

Hemen Başvur
Ticari Pazarlama

CCI’ın Ticari Pazarlama fonksiyonu, pazarlama ve ticaret alanlarında strateji oluşturur. Ticari Pazarlama fonksiyonu, The Coca-Cola Company’nin pazarlama birimiyle iş birliği içinde stratejik pazarlama yapar, iş planları oluşturur ve yeni portföyler geliştirir. Bunların yanı sıra piyasaya sürülen yeni ürünler ile tüketicilere yönelik operasyonel pazarlama planları ve reklam kampanyalarını hazırlar. Ancak Ticari Pazarlama fonksiyonu sadece kanal, kategori ticari pazarlama ve tüketici görüşleri alanlarındaki işlerin yürütülmesinden sorumludur.

Hemen Başvur
Finans

Halka açık bir şirket olduğumuz için finansal bilgilerimizin doğruluğuna büyük önem verir ve ilgili tüm yönetmeliklere uyarız. Finans fonksiyonu, şirketimizin tüm kanuni yükümlülükleri yerine getirdiğinden emin olur. Finansal raporlama, muhasebe, kamuoyunu aydınlatma ve kurumsal yönetim gibi konularda CCI’ın faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde yasalara uygun bir şekilde hareket etmesini sağlar.

Hemen Başvur
Strateji ve İş Geliştirme

Strateji ve İş Geliştirme fonksiyonu şirket birleşmeleri, satın almalar ve yeni şirket kurulması gibi hususlarda şartları belirler, değerlendirir ve taraflarla müzakere eder. Strateji ve İş Geliştirme fonksiyonu yeni yatırımların ve mülk alımlarının fizibilite çalışmalarını yapmakla kalmayıp yeni iş ortaklıklarını ve modelleri, ortak girişimleri ve pazar fırsatlarını değerlendirerek şirketimizin kârlılığını arttırır.

Hemen Başvur
Hukuk

Hukuk fonksiyonunun temel görevleri CCI’ın tüm faaliyetlerinin kanunlara ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlamak, yasalara göre hareket etmenin önemini vurgulayarak bunu şirket kültürünün bir parçası haline getirmek, değer zincirimizdeki tüm birimlerle bireyleri eğitmek ve doğabilecek sorunlara hukuki çözümler üretmektir. Bu doğrultuda Hukuk fonksiyonu yaşanabilecek problemlerin önüne geçmek için tüm birimlere danışmanlık yapar.

Hemen Başvur
Teknoloji Çözümleri

Teknoloji Çözümleri (BT) fonksiyonu, faaliyetlerimizin ve çalışanlarımızın verimliliğini arttırmak için teknoloji çözümleri ve hizmetler geliştirir. Aynı zamanda bir bilgi teknolojileri destek fonksiyonu olan Teknoloji Çözümleri, CCI çalışanlarının yanı sıra distribütörlere ve hatta distribütör çalışanlarına da destek verir.

Hemen Başvur
Halkla İlişkiler ve İletişim

Halkla İlişkiler ve İletişim (PAC) fonksiyonu, CCI’ın vizyonu ve stratejisi doğrultusunda diğer şirketlerle, medyayla ve paydaşlarla ilişki kurmasını sağlamak ve ilişkileri sürdürmekle yükümlüdür. Halkla İlişkiler ve İletişim şirketimizin itibarını korumak için sistemler geliştirir; medya, siyasi organlar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak faaliyetlerimizle ilgili sorunları çözer, böylece CCI’ın her zaman güvenilir bir şirket olarak kalmasını sağlar.

Hemen Başvur
İç Denetim

İç Denetim (IA) fonksiyonu paydaşların temel öncelikleriyle ilgilenir ve iç denetim kaynaklarını en üst düzeye getirmeye çalışır. Finans ve yönetim raporlarının güvenilirliği, faaliyetlerimizin verimliliği, şirket varlıklarının korunması, kanun ve yönetmeliklere uyulması gibi konulardan sorumludur. İç Denetim fonksiyonu en iyi uygulamaların ve değer zincirimiz içerisinde bilgilerin paylaşımını sağlayarak faaliyetlerimizi sürekli olarak geliştirir.

Hemen Başvur

Size Neler Sunuyoruz?

CCI'da her çalışanımızı bir "yetenek" olarak görürüz. CCI olarak becerilerinizi sürekli geliştirmenize fırsat sağlayacak çözüm ve sistemlere yatırım yapmaya öncelik veriyor, böylelikle en yüksek potansiyelinize ulaşmanıza ve kariyerinizde ilerlemenize imkan sağlıyoruz.

CCI’da Çalışma Ortamı

Coca-Cola ve Kontur Şişe The Coca-Cola Company'nin tescilli markalarıdır. - © 2020.