Sürdürülebilirlik Raporumuz

2015 Sürdürülebilirlik Raporumuzsürdürülebilirlik 2014  

CCI’ın 5 Ekim 2016 tarihinde yayınlanan sekizinci sürdürülebilirlik raporu Azerbaycan, Ürdün, Kazakistan ve Türkiye operasyonlarımızın yanı sıra, bu yıl ilk defa olarak tamamına yer verdiğimiz Pakistan operasyonumuzun 1 Ocak – 31 Aralık 2015 tarihleri arasındaki sürdürülebilirlik performansını kapsıyor. 

Bu yıl raporumuzun kapsamını ve sınırlarını genişlettik. Pakistan operasyonumuzun tüm faaliyetleriyle dahil olmasıyla raporumuzun kapsamı toplam üretim hacmimizin %87’sine ulaştı. Sürdürülebilirlik ve raporlama performansımızı iyileştirmek amacıyla 2015 yılında kurulan Rapor Dış Değerlendirme Komitemizin verdiği tavsiyeleri uygulamaya devam ettik ve ilgili bilgilere raporumuzda yer verdik. CCI’ın içinde yer aldığı çeşitli sürdürülebilirlik endeksleri tarafından talep edilen bilgileri de raporumuza dahil ettik. Raporumuz aynı zamanda Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (BMKİS) 2015 İlerleme Bildirimi olarak geçiyor ve Birleşmiş Milletler Kadınların Güçlendirilmesi Prensiplerinin (UN WEP) uygulanmasına dair bilgiler de içeriyor.

Rapor kapsamında, Türkiye ve Pakistan operasyonları için toplam enerji tüketimi, ilgili litre başına enerji tüketimi, toplam su tüketimi ve ilgili litre başına su tüketimi konusundaki veriler, ISAE 3000 Standardına göre bağımsız denetim şirketi EY tarafından doğrulandı. Bu denetime ilave olarak, Türkiye’deki üretim, satış ve dağıtım faaliyetlerimizden ortaya çıkan sera gazı emisyon verileri SGS tarafından denetlendi ve ISO 14064-1 gerekliliklerini karşılayacak şekilde doğrulandı. 

Önceki yıllarda yayınlanan raporlarımızda olduğu gibi, 2015 raporunun içeriğini de sürdürülebilirlik politikamız çerçevesinde, “ben”, “biz”, ve “dünya” başlıkları altında ele aldık.  Raporun çerçevesi ve kapsamı, GRI G4 standardının gerektirdiği ve 2015 raporu için güncellenen “önceliklendirme çalışması”nın sonuçlarına göre hazırlandı.  

Raporumuz, Küresel Raporlama Girişimi’nin (Global Reporting Initiative; GRI) G4 İlkeleri, Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact; UNGC), Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organisation; ILO), İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (Universal Declaration of Human Rights), Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi (Convention Against Corruption) ve Sera Gazları Protokolü (Green House Gas Protocol; GHG) gibi metodoloji ve standartlara uygun hazırlandı.

 

2015 Performansında Öne Çıkanlar   

2015 yılı sürdürülebilirlik performansımıza ilişkin öne çıkan gelişmelerden bazıları aşağıda yer almaktadır:

 

·         CCI  2013 yılından beri UNGC 100 Sürdürülebilirlik Endeksinde Türkiye’den katılan ilk ve tek şirket olarak yer alıyor.

 

·        Aktif, sağlıklı yaşam konusunda gençlerin farkındalığını arttırmayı hedefleyen 3.2.1 Başla! sosyal sorumluluk programımızı yaygınlaştırmaya devam ettik. 2015 yılında, programa 180 okul katılırken, Türkiye, Pakistan, Irak ve Kazakistan’da 80.000 genç programdan faydalandı.

 

·         Pakistan’da  WWF ile ortak yürüttüğümüz Paani Temiz Su projemizi büyütmeye devam ettik. Proje kapsamında kurduğumuz sekiz su filtreleme tesisi ile 160.000 kişiye temiz içme suyu sağlıyoruz.

 

·        CCI olarak Mart 2015’te, UNGC ve UN Women’ın dünya genelinde kadınları güçlendirmeyi amaçlayan küresel girişimi olan Kadınların Güçlendirilmesi Prensiplerine imza attık.

 

·         Soğutucularımıza % 42 enerji tasarrufu sağlayan EYC (enerji yönetim cihazı) kurulumu yapmaya devam ettik ve bu sayede bir yıl içinde yaklaşık 184.000 ton CO2 emisyon azalımı sağladık.

 

·         Türkiye, Pakistan, Azerbaycan, Ürdün ve Kazakistan fabrikalarımızda yıllık su tüketimimizi %5,1 azalttık. 

 

·          TCCC ile birlikte yürüttüğümüz yerel su programları sayesinde Türkiye’de üretimde kullandığımız her litre su için, 1,5 litre suyu yerine koyuyoruz. Bu miktar, yaklaşık 363.000 evin günlük tüketimine eşdeğer. 

 

·          Bursa Fabrikamız, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı Mükemmellik Ödülleri'nde, “Kurumsal Yetkinliklerin Geliştirilmesi” alanında gösterdiği performansla ödüle layık görülürken, Mahmudiye fabrikamız ise Kalder Ulusal Kalite Mükemmellik Ödülleri kapsamında, küçük ve orta ölçekli işletmeler kategorisinde Büyük Ödül’ü almaya hak kazandı.

 

·         CCI, Borsa Istanbul’un (BIST 50) yeni kurulan Sürdürülebilirlik Endeksine kabul edilen 29 şirketten biri oldu ve bu yıl ilk defa olarak Euronext Vigeo Emerging 70 Endeksinde yer aldı.

 

 

2014 Sürdürülebilirlik Raporumuz

CCI’ın yedinci sürdürülebilirlik raporu olan 2014 Sürdürülebilirlik Raporu, 1 Ekim 2015 tarihinde yayınlandı. Rapor CCI’ın Azerbaycan, Ürdün, Kazakistan, Türkiye’deki operasyonlarının 1 Ocak – 31 Aralık 2014 dönemine ait performans sonuçları ve uygulamalarının yanı sıra, Pakistan operasyonunun aynı dönemde gerçekleşen en iyi uygulama örneklerini içeriyor. Raporun içeriği, GRI’nin G4 İlkelerine uygun olarak hazırlandı. 2015 yılında CCI’ın sürdürülebilirlik performansını iyileştirmek amacıyla bir Raporlama Dış Değerlendirme Komitesi oluşturuldu ve raporda bu komitenin tavsiyelerine ve tavsiyeler doğrultusunda gerçekleştirilen iyileştirmelere yer verildi. Türkiye ve Pakistan operasyonları için toplam enerji tüketimi, ilgili litre başına enerji tüketimi, toplam su tüketimi ve ilgili litre başına su tüketimi konusunda raporlanan veriler ile Türkiye’nin sera gazı emisyonları ile ilgili veriler bağımsız bir denetim şirketi tarafından doğrulandı.     


2015 Sustainability Report sürdürülebilirlik 2104 Coca-Cola İçecek 2012 Sürdürülebilirlik Raporu

Ocak 2015 - Aralık 2015        Ocak 2014 - Aralık 2014     Ocak 2013 - Aralık 2013         Ocak 2012 - Aralık 2012

2012 KSS Raporu KSS Raporu Ocak 2009- Aralık 2010 KSS Raporu Mart 2008 - Mart 2009 KSS Raporu Ocak 2007 - Mart 2008 

Ocak 2011 - Aralık 2011   Ocak 2009- Aralık 2010     Mart 2008 - Mart 2009     Ocak 2007 - Mart 2008Global Reporting Initiative (GRI) Bilgi Notu

1997 yılında Boston, ABD merkezli ve kar amacı gütmeyen CERES’in (Sürdürülebilir Zenginlik için Yatırımcılar ve Çevreciler) proje departmanı olarak kurulan GRI’nın raporlama çerçevelerini bugüne kadar tüm dünyada lider 1500 şirket uyguladı.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Küresel İlkeler Sözleşmesi Programı (Global Compact) ile işbirliği içinde çalışmakta olan GRI dünya çapında en çok kullanılan Sürdürülebilirlik Raporlama Çerçevesini geliştirmektedir.

Sürdürülebilirlik raporlama çerçevesi, teknik kalite, güvenilirlik ve ilgiyi en üst düzeyde sağlamak amacıyla iş, sivil toplum, emek ve meslek kuruluşlarından katılımcılarla fikir birliği arayışı sürecinde geliştirilir. Bu çerçeve, kuruluşların ekonomik, çevresel ve sosyal performanslarının ölçüm ve raporunu kullanabileceği ilke ve göstergeleri belirler.

Yeni başlayanların ve daha ileri düzey raporlama yapanların ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla, sistemde üç seviye vardır. Bunlar C, B ve A olarak adlandırılırlar. Her bir seviyedeki raporlama kriteri, GRI Raporlama Çerçevesi’nin uygulanma derecesini veya kapsamı ile ilgili bir ölçütü yansıtır.


http://www.globalreporting.org/

2015 Sürdürülebilirlik Raporumuz

 

CCI’in 5 Ekim 2016 tarihinde yayınlanan sekizinci sürdürülebilirlik raporu, Azerbaycan, Ürdün, Kazakistan, Türkiye ve Pakistan operasyonlarımızın uygulamaları ve performans sonuçlarını kapsıyor.

 

Bu yıl raporumuzun kapsamını ve sınırlarını genişlettik ve rapora Pakistan operasyonumuzun tüm faaliyetlerini dahil ettik. Böylelikle raporumuzun kapsamı toplam üretim hacmimizin %87’sine ulaştı. Sürdürülebilirlik ve raporlama performansımızı iyileştirmek amacıyla 2015 yılında kurulan Rapor Dış Değerlendirme Komitemizin verdiği tavsiyeleri uygulamaya devam ettik ve ilgili bilgilere raporumuzda yer verdik. CCI’ın içinde yer aldığı çeşitli sürdürülebilirlik endeksleri tarafından talep edilen bilgileri de raporumuza dahil ettik.  Raporumuz aynı zamanda Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (BMKİS) 2015 İlerleme Bildirimi olarak geçiyor ve Birleşmiş Milletler Kadınların Güçlendirilmesi Prensiplerinin (UN WEP) uygulanmasına dair bilgiler de içeriyor.

 

Rapor kapsamında, Türkiye ve Pakistan operasyonları için toplam enerji tüketimi, ilgili litre başına enerji tüketimi, toplam su tüketimi ve ilgili litre başına su tüketimi konusundaki veriler, ISAE 3000 Standardına göre bağımsız denetim şirketi EY tarafından doğrulandı. Bu denetime ilave olarak, Türkiye’deki üretim, satış ve dağıtım faaliyetlerimizden ortaya çıkan sera gazı emisyon verileri SGS tarafından denetlendi ve ISO 14064-1 gerekliliklerini karşılayacak şekilde doğrulandı. 

 

Önceki yıllarda yayınlanan raporlarımızda olduğu gibi, 2015 raporunun içeriğini de sürdürülebilirlik politikamız çerçevesinde, “ben”, “biz”, ve “dünya” başlıkları altında ele aldık.  Raporun çerçevesi ve kapsamı, GRI G4 standardının gerektirdiği ve 2015 raporu için güncellenen “önceliklendirme çalışması”nın sonuçlarına göre hazırlandı. 

 

Raporumuz, Küresel Raporlama Girişimi’nin (Global Reporting Initiative; GRI) G4 İlkeleri, Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact; UNGC), Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organisation; ILO), İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (Universal Declaration of Human Rights), Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi (Convention Against Corruption) ve Sera Gazları Protokolü (Green House Gas Protocol; GHG) gibi metodoloji ve standartlara uygun hazırlandı.

 

 

2015 Performansında Öne Çıkanlar   

 

2015 yılı sürdürülebilirlik performansımıza ilişkin öne çıkan gelişmelerden bazıları aşağıda yer almaktadır:

 

·         CCI  2013 yılından beri UNGC 100 Sürdürülebilirlik Endeksinde Türkiye’den katılan ilk ve tek şirket olarak yer alıyor.

 

·        Aktif, sağlıklı yaşam konusunda gençlerin farkındalığını arttırmayı hedefleyen 3.2.1 Başla! sosyal sorumluluk programımızı yaygınlaştırmaya devam ettik. 2015 yılında, programa 180 okul katılırken, Türkiye, Pakistan, Irak ve Kazakistan’da 80.000 genç programdan faydalandı.

 

·         Pakistan’da  WWF ile ortak yürüttüğümüz Paani Temiz Su projemizi büyütmeye devam ettik. Proje kapsamında kurduğumuz sekiz su filtreleme tesisi ile 160.000 kişiye temiz içme suyu sağlıyoruz.

 

·        CCI olarak Mart 2015’te, UNGC ve UN Women’ın dünya genelinde kadınları güçlendirmeyi amaçlayan küresel girişimi olan Kadınların Güçlendirilmesi Prensiplerine imza attık.

 

·         Soğutucularımıza % 42 enerji tasarrufu sağlayan EYC (enerji yönetim cihazı) kurulumu yapmaya devam ettik ve bu sayede bir yıl içinde yaklaşık 184.000 ton CO2 emisyon azalımı sağladık.

 

·         Türkiye, Pakistan, Azerbaycan, Ürdün ve Kazakistan fabrikalarımızda yıllık su tüketimimizi %5,1 azalttık.

 

·          TCCC ile birlikte yürüttüğümüz yerel su programları sayesinde Türkiye’de üretimde kullandığımız her litre su için, 1,5 litre suyu yerine koyuyoruz. Bu miktar, yaklaşık 363.000 evin günlük tüketimine eşdeğer. 

 

·          Bursa Fabrikamız, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı Mükemmellik Ödülleri'nde, “Kurumsal Yetkinliklerin Geliştirilmesi” alanında gösterdiği performansla ödüle layık görülürken, Mahmudiye fabrikamız ise Kalder Ulusal Kalite Mükemmellik Ödülleri kapsamında, küçük ve orta ölçekli işletmeler kategorisinde Büyük Ödül’ü almaya hak kazandı.

 

·         CCI, Borsa Istanbul’un (BIST 50) yeni kurulan Sürdürülebilirlik Endeksine kabul edilen 29 şirketten biri oldu ve bu yıl ilk defa olarak Euronext Vigeo Emerging 70 Endeksinde yer aldı.

 

 

 

2014 Sürdürülebilirlik Raporumuz

 

CCI’ın yedinci sürdürülebilirlik raporu olan 2014 Sürdürülebilirlik Raporu, 1 Ekim 2015 tarihinde yayınlandı. Rapor CCI’ın Azerbaycan, Ürdün, Kazakistan, Türkiye’deki operasyonlarının 1 Ocak – 31 Aralık 2014 dönemine ait performans sonuçları ve uygulamalarının yanı sıra, Pakistan operasyonunun aynı dönemde gerçekleşen en iyi uygulama örneklerini içeriyor. Raporun içeriği, GRI’nin G4 İlkelerine uygun olarak hazırlandı. 2015 yılında CCI’ın sürdürülebilirlik performansını iyileştirmek amacıyla bir Raporlama Dış Değerlendirme Komitesi oluşturuldu ve raporda bu komitenin tavsiyelerine ve tavsiyeler doğrultusunda gerçekleştirilen iyileştirmelere yer verildi. Türkiye ve Pakistan operasyonları için toplam enerji tüketimi, ilgili litre başına enerji tüketimi, toplam su tüketimi ve ilgili litre başına su tüketimi konusunda raporlanan veriler ile Türkiye’nin sera gazı emisyonları ile ilgili veriler bağımsız bir denetim şirketi tarafından doğrulandı.     

 

 

adinteractive